plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Smacznego

Dnia 22 marca 2018r. w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu odbył się konkurs „Smacznego”.

Celem konkursu było:

- doskonalenie umiejętności kulinarnych;
- zachęcenie uczniów do większej aktywności w życiu szkoły;
- kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji

Uczestnikami konkursu byli uczniowie z klas technikum

Organizatorzy:
mgr inż. Jolanta Karaszewska
mgr inż. Beata Stanulewicz

Komisja Konkursowa w składzie:
- Jolanta Karaszewska
- Beata Stanulewicz
oceniła potrawy pod względem następujących kryteriów: wyglądu, smaku, innowacyjności, pracochłonności, wykorzystania surowca.

Wyniki konkursu

I miejsce zdobyły uczennice kl III b TŻiUG
- Natalia Kowalska
- Anna Kwiryng

II miejsce zdobyły uczennice kl. III b TŻiUG
- Justyna Mikołajczak
- Martyna Osiecka

Osoby, które zajęły I i II miejsca otrzymały nagrody materialne, dyplomy, oceny celujące z przedmiotu zawodowego i uwagi pozytywne.

WIRTUALNY

SPACER