plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ważna informacja dla absolwentów

Absolwenci ZSG- H , którzy przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie styczeń 2018

i nie zdali tego egzaminu mogą składać deklaracje na sesję letnią 2018 zgodnie z decyzją CKE. Deklaracje można składać w sekretariacie ZSG - H do 29 marca 2018 r. Terminy egzaminów: test 19 czerwca 2018 , projekt 26 czerwca 2018r.

WIRTUALNY

SPACER