plenfrdeit

Zebrania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

data

klasy

1

14.09.2017 r. (czwartek) godz. 16.00

Wszystkie klasy – Wybory Rad Klasowych i Rady Rodziców

Klasy pierwsze:

·       I część – wspólna dla wszystkich w auli

·       II część – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

Pozostałe klasy – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasy IV – spotkanie rodziców w sprawie organizacji studniówki w 2018 r.

2

23.11.2017 r. (poniedziałek) godz. 16.00

Klasy IV – podanie ocen śródrocznych

Pozostałe klasy – zebranie śródokresowe

3

18-19.12.2017 – forma dowolna

Propozycje ocen śródrocznych

4

25.01.2018 (czwartek) godz. 16.00

Wszystkie klasy – podsumowanie semestru I

5

22.03.2018 (czwartek) godz. 16.00

Klasy IV – propozycje ocen rocznych

Pozostałe klasy – zebranie śródokresowe

6

28-29.05.2018 – forma dowolna

Propozycje ocen rocznych