plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Nabór do szkoły na rok 2017/2018

Adres strony internetowej naboru elektronicznego na rok szkolny 2017/2018 wejdź

Dla uczniów gimnazjów z poza rejonu miasta Grudziądza istnieje możliwość rejestracji do naboru elektronicznego w naszej szkole. Zapraszamy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek pobierz

1). Zasady i kryteria rekrutacji: pobierz

2). Harmonogram naboru: pobierz

3). Wymagane dokumenty

  1. Dwie fotografie (podpisane).
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub potwierdzona kopia).
  3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość nauki w danym zawodnie (druki w sekretariacie szkoły).
  4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  5. Zaświadczenie o miejscu praktyk zawodowych (dotyczy szkoły branżowej I stopnia - młodociani pracownicy)
  6. Karta zdrowia i szczepień (po przyjęciu do szkoły).

WIRTUALNY

SPACER

Kontakt

ul. Curie - Skłodowskiej 22/24 86-300 GRUDZIĄDZ

Newsletter

Wprowadź swój adres e-mail by zasubskrybować