plenfrdeit

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Eliza Boenke kl. II a TŻiUG

V-ce przewodniczący: Sanda Kowalska kl. II b TŻiUG

Sekretarz: Jessica Ścisłowska kl. II a TŻiUG

Poczet Sztandarowy

Dominik Karaś

Marta Plitt

Julia Leśniak

Zastępcy

Mateusz Szczygielski

Jowita Rak

Klaudia Gołębiewska

Reprezentanci

Wiktoria Nowiak

Klaudia Gołębiewska

 

 Opiekunowie:

mgr Justyna Przybysz

mgr Natalia Jezierska

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2017/2018

1.Działania podejmowane na terenie szkoły:
-organizacja rozpoczęcia roku szkolnego
-dyżury informacyjne dla uczniów klas pierwszych
-kiermasz podręczników
-spotkania z samorządami klasowymi
-udział w organizacji otrzęsin uczniów klas pierwszych
-pełnienie dyżurów podczas zebrań z rodzicami
-udział w organizacji szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej
-udział w organizacji szkolnych obchodów Święta Niepodległości
-organizacja szkolnych Mikołajek
-organizacja szkolnych Walentynek
-udział w organizacji Drzwi Otwartych ZSGH
-udział w organizacji imprez, uroczystości i konkursów odbywających się na terenie szkoły
-przekazywanie informacji przez szkolny radiowęzeł
-opiniowanie zmian w dokumentacji szkolnej oraz wniosków wychowawców klas o skreślenie z listy uczniów
-współpraca z administratorem strony internetowej szkoły
-wytypowanie kandydatów do nagrody dyrektora szkoły oraz Prezesa Rady Ministrów
-organizacja zakończenia roku szkolnego
2.Reprezentowanie szkoły na terenie miasta:
-udział w miejskich obchodach świąt patriotycznych
-udział w imprezach, konkursach i uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta
-udział w forach i spotkaniach młodzieży organizowanych na terenie miasta
-promowanie szkoły podczas Targów Edukacyjnych
-udział w obchodach jubileuszowych grudziądzkich szkół
-udział w akcjach charytatywnych