plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dubrownik 2013 - fotomigawki

Dubrownik 2013

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu biorą udział w stażu zagranicznym w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci Mobilność dofinansowanym przez UE.

Fotomigawki z Dubrownika

14151719202122

WIRTUALNY

SPACER