wirtualny spacer

Watch Docs
czwartek, 19 stycznia 2017 01:05

13 grudnia 2016 roku we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ZSG-H w Grudziądzu odbył się Szkolny Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie.


Blisko 100 uczniów z różnych klas miało okazję wziąć udział w projekcji światowej klasy filmu dokumentalnego udostępnionego przez organizatorów festiwalu międzynarodowego. Film pt „Za kratami nie nosimy burek" poruszał problem życia kobiet w jednym z najbardziej restrykcyjnych społeczeństw świata jakim jest Afganistan. Po obejrzeniu filmu odbyła się dyskusja. Poruszono m.in. temat praw kobiet, przemocy wobec kobiet i jej przejawów, młodzież szukała związku pomiędzy przemocą a dyskryminacją, zastanawiała się, jaki wpływ na występowanie przemocy i zachowań dyskryminacyjnych ma kultura danego państwa oraz stereotypowe myślenie i jaka jest rola edukacji oraz działań polegających na stosowaniu prawa karnego w zapobieganiu przemocy.
Szkolny Festiwal Filmowy Watch Docs był jednym z kolejnych działań ZSG-H skierowanych na rozwijanie wrażliwości i potrzeb uczniów w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji i poszanowania godności i praw człowieka.

 

LogowanieNASZA SZKOŁA

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych
w technikum i trzy-letniej szkole zawodowej

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.”

/Maria Skłodowska – Curie/

COPYRIGHT BY ZSGH W GRUDZIĄDZU   MADE BY zami