wirtualny spacer

Oddawali honorowo krew
czwartek, 23 lutego 2017 20:01

Nasi uczniowie odpowiedzieli na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy oddając honorowo krew w ramach akcji : „Twoja kropla krwi=czyjeś życie"

- Kamila Kaczmarek (II TOT), Dominika Bronikowska (III TTŻ), Kinga Kowalska (III a TŻiUG), Agata Pacyna (III a TŻiUG), Kinga Kondracka (III b TŻiUG), Dominika Kondracka (III b TŻiUG), Jagoda Bartosiak (III b TŻiUG), Maciej Szmit (III b TŻiUG), Mateusz Szwagiel (III b TŻiUG), Wioletta Gromelska (IV b TH), Aleksandra Kowalska (IV b TH), Katarzyna Chodorowska (IV a TŻiUG), Magdalena Fabiszak (IV a TŻiUG), Klaudia Kowalczyk (IV c TH/TOT), Gracjan Przybyłowski (IV c TH/TOT), Mikołaj Kuczmiński (IV c TH/TOT). Pobór krwi miał miejsce na terenie regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Koordynatorem akcji był ratownik medyczny p. Krzysztof Misiewicz, zaś uczniowie udali się na miejsce pod opieką nauczycieli : p. M. Szweda i p. A. Fularczyk. Wszyscy krwiodawcy otrzymali ciepłą grochówkę, kawę, pączki oraz słodki ekwiwalent. Czwartkowa zbiórka krwi przeznaczona była dla pacjentów oddziałów kardiochirurgicznych. Zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnych akcjach RCKiK. Wasza krew naprawdę może uratować komuś życie! Pamiętajcie o tym!

 

LogowanieNASZA SZKOŁA

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych
w technikum i trzy-letniej szkole zawodowej

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.”

/Maria Skłodowska – Curie/

COPYRIGHT BY ZSGH W GRUDZIĄDZU   MADE BY zami