wirtualny spacer

Prosimy o głosy!
piątek, 31 marca 2017 05:25

Zachęcamy wszystkich, którzy należą do Okręgu nr 4 do głosowania na nasz projekt nr 41 o nazwie CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE „GASTRONOMIK" zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego. Termin głosowania od 29 marca 2017 r. do 16 kwietnia 2017 r. LICZYMY NA WASZE GŁOSY!

Głosować można:
- w punktach stacjonarnych – wykaz na stronie http://haszgru.pl/contents/65
- elektronicznie przez stronę http://gbo.grudziadz.pl

W ramach projektu planujemy wybudowanie bezpiecznego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego do gier zespołowych na podbudowie z trawy syntetycznej sportowej wraz z zasypem piasku kwarcowego.

Obiekt oprócz tego, że będzie służył prowadzeniu zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych w ZSGH (w godzinach pracy szkoły, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00), będzie również stanowić idealne miejsce do organizowania różnych imprez rekreacyjno-kulturalnych dla społeczności lokalnej, podczas których będzie możliwość organizowania różnych zawodów i konkursów z wykorzystaniem nowej infrastruktury sportowej (codziennie do godziny 21.00).

Realizacja zadania ma szczególnie na celu:
- poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z tego obiektu
- umożliwienie nieodpłatnego korzystania z obiektu
- zagospodarowanie i urozmaicenie wolnego czasu dzieci i młodzieży
- upowszechnienie zdrowego stylu życia
- integrację mieszkańców i stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu
- poprawę estetyki i atrakcyjności centrum miasta Grudziądza.


 

 

LogowanieNASZA SZKOŁA

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych
w technikum i trzy-letniej szkole zawodowej

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.”

/Maria Skłodowska – Curie/

COPYRIGHT BY ZSGH W GRUDZIĄDZU   MADE BY zami