wirtualny spacer

Maturzysta
Termin poprawkowy
czwartek, 29 czerwca 2017 21:39

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 7 lipca 2017 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 23 a 25 sierpnia 2017 r.

Szczegółowy harmonogram będzie dostępny w gablocie przy bibliotece.

 
Matura 2017
poniedziałek, 19 września 2016 23:04

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego rok szkolny 2016/2017 pobierz

Harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2017 pobierz

Czas trwania poszczególnych egzaminów maturalnych pobierz

Materiały pomocnicze dopuszczone na egzaminy maturalne w 2017 roku pobierz

Komunikat o dostosowaniach form i warunków przeprowadzania egzamniów maturalnych w roku 2017 pobierz

Informacja o egzaminie maturalnym w 2017 roku pobierz

 

 
Instrukcja maturalna 2015/2016
wtorek, 15 września 2015 00:00

Egzamin maturalny - stara formuła (do 2015 r.) - pobierz

Egzamin maturalny - nowa formuła (od 2016 r.) - pobierz

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

LogowanieNASZA SZKOŁA

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych
w technikum i trzy-letniej szkole zawodowej

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.”

/Maria Skłodowska – Curie/

COPYRIGHT BY ZSGH W GRUDZIĄDZU   MADE BY zami