wirtualny spacer

Informacje samorządu szkolnego
piątek, 21 grudnia 2012 01:23

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Kamil Korczyński kl. III a TH

V-ce przewodniczący: Julia Kwiatkowska kl. III a TH

Sekretarz: Paulina Szewczuk kl. III a TH

Poczet Sztandarowy

Dominik Karaś

Marta Plitt

Julia Leśniak

Zastępcy

Mateusz Szczygielski

Jowita Rak

Klaudia Gołębiewska

Reprezentanci

Wiktoria Nowiak

Klaudia Gołębiewska

Obsługa radiowęzła

Kamil Korczyński

Julia Kwiatkowska

 Opiekunowie:

mgr Anita Taczyńska

mgr Ewa Fladrowska-Lisewska

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

1. Należy kontynuować podjęte działania w trakcie nauczania języka podczas zajęć lekcyjnych, gdyż przynoszą one oczekiwane efekty (np. poprawa rozumienia ze słuchu).

 

2. Należy zintensyfikować pracę z arkuszami maturalnymi.

 

3. Należy zapewnić uczniom dostęp do oryginalnych tekstów niemieckich, czasopism niemieckich oraz filmów w wersji niemieckiej.

 

4. Należy stosować na zajęciach różnorodne typy zadań w celu uatrakcyjnienia lekcji języka niemieckiego, a także utrwalenia zasad leksykalno – gramatycznych z języka niemieckiego.

 

5. Należy u maturzystów kształtować nawyk wielokrotnego powtarzania nowego słownictwa i zasad gramatycznych.

 

6. Należy redagować zadania sprawdzające praktyczną znajomość zasad gramatyki niemieckiej.

 

7. Należy rozwijać i doskonalić umiejętność rozumienia tekstu czytanego (szczególnie wyszukiwanie głównej myśli tekstu / związku miedzy poszczególnymi częściami tekstu).

 

8. Należy położyć większy nacisk na umiejętność pisania, np. w formie prac domowych.

 

9. Należy zwracać uczniom uwagę podczas pisania tekstów na komunikatywny przekaz informacji.

10. Należy wspierać uczniów z niską motywacją do nauki języka niemieckiego oraz zachęcać ich do uczęszczania na zajęcia dodatkowe.

 

LogowanieNASZA SZKOŁA

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych
w technikum i trzy-letniej szkole zawodowej

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.”

/Maria Skłodowska – Curie/

COPYRIGHT BY ZSGH W GRUDZIĄDZU   MADE BY zami