wirtualny spacer

Obsługując - mówię po angielsku
piątek, 21 grudnia 2012 04:41

Nawiązanie kontaktów z siecią renomowanych hoteli zagranicznych wskazało nam konieczność doskonalenia kompetencji językowych w połączeniu z przedmiotami zawodowymi.

Stąd w latach szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu w klasie II i III czteroletniego technikum, w zawodzie: hotelarz, została zrealizowana innowacja pedagogiczna: „Obsługując mówię po angielsku”. Był to program autorski, który  zawierał niezbędne elementy podstawy programowej i umożliwił rozwój młodzieży w zakresie języka angielskiego zawodowego oraz obsługi konsumenta.

Innowacja miała na celu doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka zawodowego angielskiego w połączeniu z obsługą konsumenta. Celem edukacji było:

1.    Dostosowanie edukacji zawodowej w klasie technik hotelarstwa do oczekiwań pracodawców.
2.    Opracowanie i wdrożenie programów autorskich związanych z edukacją  językową
i zawodową.
3.    Zwiększenie szans młodzieży klas hotelarskich na zatrudnienie zgodnie z wykształceniem na różnych stanowiskach pracy w hotelu.
4.    Podniesienie kompetencji  językowych uczniów klas hotelarskich, co umożliwi odbywanie praktyk w renomowanych hotelach w Polsce i poza granicami kraju.
5.    Zwiększenie mobilności uczniów w trakcie poszukiwania zatrudnienia.
6.    Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, regionie oraz kraju.

Łączenie obsługi konsumenta z językiem angielskim to doskonały sposób nauki języka obcego zawodowego. Uczniowie wynieśli praktyczne korzyści z takiej formy zajęć. Poszerzyli znajomość doboru naczyń, szkła i sztućców stosowanych do podawania potraw i napojów. Potrafili przygotować stół do podania określonej potrawy z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych. Potrafili obsługiwać konsumentów z zastosowaniem odpowiednich metod obsługi i zwrotów grzecznościowych oraz nabrali nawyku automatycznego reagowania na polecenia w języku angielskim. 

Ponad to program ten rozwinął zainteresowania językiem angielskim:
-  motywował do nauki i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym,
- rozwijał samodzielność, promował postawę zaangażowania we własne siły,
- umożliwił sprawdzenie własnych umiejętności i wykorzystania wiedzy w czasie praktyk,
- pozwolił myśleć o pracy w środowisku anglojęzycznym,
- uświadomi potrzebę kształcenia językowego w zintegrowanej Europie

Wdrożenie takiego programu przez szkołę przygotowuje przyszłych pracowników hotelarstwa zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. Podnosi ich kwalifikacje zawodowe jako przyszłych absolwentów i wzmacnia ich zdolności do zatrudnienia na rynku pracy.

 

LogowanieNASZA SZKOŁA

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych
w technikum i trzy-letniej szkole zawodowej

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.”

/Maria Skłodowska – Curie/

COPYRIGHT BY ZSGH W GRUDZIĄDZU   MADE BY zami