wirtualny spacer

Gotując – mówię po francusku
piątek, 21 grudnia 2012 04:44

Pilotażowy program przeznaczony był do realizacji w klasie II czteroletniego technikum
w zawodzie technik hotelarstwa w roku szkolnym 2008/ 2009 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu.

Program przygotowany był zgodnie z podstawą programową, co zapewniało realizację celów kształcenia w przedmiocie zasady żywienia i technologia gastronomiczna i dotyczy realizacji bloków programowych technologii gastronomicznej wraz z językiem francuskim zawodowym.

W czasie zajęć uczniowie przygotowywali potrawy i jednocześnie nazywali surowce, czynności
i cechy gotowych potraw w języku francuskim. Taki sposób nauczania podczas wykonywania ćwiczeń bardzo usprawnia proces zapamiętywania właściwego słownictwa. Poziom zadowolenia wśród uczniów i rodziców z tego rodzaju zajęć był bardzo wysoki. Wdrożenie tego programu umożliwiło absolwentom naszej szkoły uzyskanie elastyczności zatrudnienia
w branży hotelarskiej.

Realizując program innowacyjny szkoła przygotowała przyszłych pracowników branży hotelarskiej zgodnie z oczekiwaniami pracodawców a absolwentom pozwoliło to na podjęcie pracy wymagającej zaawansowanej znajomości języka francuskiego zawodowego.

 

LogowanieNASZA SZKOŁA

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych
w technikum i trzy-letniej szkole zawodowej

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.”

/Maria Skłodowska – Curie/

COPYRIGHT BY ZSGH W GRUDZIĄDZU   MADE BY zami