wirtualny spacer

Gotując – mówię po francusku
piątek, 21 grudnia 2012 04:45

W latach 2009/ 2010 i 2010/ 2011 realizowany był program własny innowacja
„Gotując- mówię po francusku” w klasach II czteroletniego technikum w zawodzie kucharz.

Program przygotowany był zgodnie z podstawą programową przedmiotu technologia gastronomiczna z towaroznawstwem oraz język francuski zawodowy.

Celem głównym wprowadzenia innowacji w klasach drugich technikum było przygotowanie uczniów do sprawnego posługiwania się językiem francuskim podczas sporządzania potraw. Nazywanie surowców spożywczych, wykonywanych czynności oraz cech organoleptycznych potraw oraz rozumienie poleceń w języku francuskim to zakres obejmujący nauczanie języka obcego zawodowego podczas wspólnych zajęć z technologia gastronomiczną.. Komunikatywność na obecnym rynku pracy ma ogromne znaczenie i pozwala uczniom naszej szkoły na zatrudnienie po jej ukończeniu w renomowanych restauracjach, gdzie bardzo często szefami kuchni są obywatele Francji. Sprawne posługiwanie się terminologią obcojęzyczną otwiera nowe możliwości zatrudnienia przed absolwentami naszej szkoły.

Zarówno uczniowie jak i rodzice byli bardzo zadowoleni z realizacji innowacji w naszej szkole. Realizując program innowacyjny szkoła przygotowuje przyszłych pracowników branży gastronomicznej zgodnie z oczekiwaniami pracodawców.

 

LogowanieNASZA SZKOŁA

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych
w technikum i trzy-letniej szkole zawodowej

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.”

/Maria Skłodowska – Curie/

COPYRIGHT BY ZSGH W GRUDZIĄDZU   MADE BY zami