wirtualny spacer

Oferta edukacyjna ZSGH od roku szkolnego 2017/2018
środa, 13 stycznia 2016 23:12

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu w roku szkolnym 2017/2018 będzie kształcić w zawodach:

TECHNIKUM 4-LETNIE

technik przemysłu mody (we współpracy z firmą SARA)

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika przemysłu mody znajdzie zatrudnienie jako projektant tkanin, projektant mody - konstruktor odzieży, praca na własny rachunek, fotograf mody, zarządzanie produkcją odzieży, stylista, organizator pokazów mody, dziennikarz mody, krawiec.

technik hotelarstwa

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w obiektach noclegowych takich jak: hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, zajazdy, gościńce, schroniska, kempingi, promy, koleje, statki, samoloty, hotele /recepcja, służba portierowa, gastronomia hotelowa/

technik obsługi turystycznej

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika obsługi turystycznej znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: biura podróży, punkty informacji turystycznej, hotele kluby, stowarzyszenia i organizacje turystyczne.

technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: restauracje, bary, pizzerie, stołówki, jadłodalnie, hotele, gospodarstwa agroturystyczne.

technik technologii żywności

specjalizacja: - produkcja wyrobów cukierniczych

                       -produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (we współpracy z firma POLMLEK)

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika technologii żywności znajdzie zatrudnienie w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności lub zajmujących się handlem artykułami spożywczymi, przechowywanie i dystrybucją żywności.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - 3 LETNIA

kucharz

Absolwent znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: restauracje, bary, punkty małej gastronomii, przedszkole, stołówki, jadłodalnie, itp.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - 3 LETNIA

kucharz

Absolwent znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: restauracje, bary, punkty małej gastronomii, przedszkole, stołówki, jadłodalnie, itp.

sprzedawca

Absolwent znajdzie zatrudnienie w obiektach handlowych.

piekarz

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładzie piekarskim.

cukiernik

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładzie wytwarzającym artykuły cukiernicze: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze.

wędliniarz

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładzie przetwórstwa mięsnego.

Podstawą przyjęcia do szkoły dla młodocianych pracowników jest umowa z pracodawcą, zapewniająca realizację zajęć praktycznych.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki i uzyskanie:

• wykształcenia średniego i dyplomu w zawodzie technik po uzyskaniu kwalifikacji w szkole branżowej II stopnia.

Oferta edukacyjna do roku szkolnego 2016/2017

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu kształci w zawodach:

TECHNIKUM 4-LETNIE

technik hotelarstwa

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w obiektach noclegowych takich jak: hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, zajazdy, gościńce, schroniska, kempingi, promy, koleje, statki, samoloty, hotele /recepcja, służba portierowa, gastronomia hotelowa/

technik obsługi turystycznej

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika obsługi turystycznej znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: biura podróży, punkty informacji turystycznej, hotele kluby, stowarzyszenia i organizacje turystyczne.

technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: restauracje, bary, pizzerie, stołówki, jadłodalnie, hotele, gospodarstwa agroturystyczne.

technik technologii żywności

specjalizacja: - produkcja wyrobów cukierniczych

                       - obróbka i ryb i produkcja przetworów rybnych

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika technologii żywności znajdzie zatrudnienie w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności lub zajmujących się handlem artykułami spożywczymi, przechowywanie i dystrybucją żywności.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3 LETNIA

kucharz

Absolwent znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: restauracje, bary, punkty małej gastronomii, przedszkole, stołówki, jadłodalnie, itp.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - 3 LETNIA

kucharz

Absolwent znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: restauracje, bary, punkty małej gastronomii, przedszkole, stołówki, jadłodalnie, itp.

sprzedawca

Absolwent znajdzie zatrudnienie w obiektach handlowych.

piekarz

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładzie piekarskim.

cukiernik

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładzie wytwarzającym artykuły cukiernicze: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze.

wędliniarz

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładzie przetwórstwa mięsnego.

Podstawą przyjęcia do szkoły dla młodocianych pracowników jest umowa z pracodawcą, zapewniająca realizację zajęć praktycznych.

Po ukończeniu szkoły zasadniczej istnieje możliwość kontynuowania nauki i uzyskanie:

• wykształcenia średniego w liceum dla dorosłych od klasy drugiej.

•dyplomu w zawodzie technik po uzyskaniu wykształcenia średniego oraz uzyskaniu kwalifikacji po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

 

Zapraszamy do zapoznania sie z kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu. kliknij

 

LogowanieNASZA SZKOŁA

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych
w technikum i trzy-letniej szkole zawodowej

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.”

/Maria Skłodowska – Curie/

COPYRIGHT BY ZSGH W GRUDZIĄDZU   MADE BY zami