wirtualny spacer

Dokumenty szkoły
środa, 09 stycznia 2013 04:15
Koncepcja pracy szkoły buton

Statut Szkoły- tekst jednolity

buton

Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły (zasady rekrutacji)

buton

Program rozwoju szkoły na lata 2014-2019

buton

Program rozwoju szkoły na rok szkolny 2017-2018

buton

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018

buton

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły na rok szkolny 2017/2018

buton
Regulamin Rady Pedagogicznej buton
Regulamin Warsztatów Szkolnych buton
Regulamin praktyk zawodowych buton
Regulamin Rady Rodziców buton
Regulamin wycieczek buton
Podanie o powtarzanie klasy buton
Prośba o wyrobienie duplikatu legitymacji buton
Prośba o zwolnienie z zajęć (uczeń niepełnoletni) buton
Prośba o zwolnienie z zajęć (uczeń pełnoletni) buton
Wniosek o stypendium socjalne buton
Wniosek o egzamin klasyfikacyjny buton
Wniosek o egzamin poprawkowy buton

Informacje dotyczące wydawania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły.

Opłata za duplikat świadectwa – 26zł

W treści : imię nazwisko, adres, dopisek – duplikat świadectwa

Nr konta bankowego:

PKO BP SA Grudziądz 39 1020 5040 0000 6902 0116 4961
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu

wniosek do pobrania

 

LogowanieNASZA SZKOŁA

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych
w technikum i trzy-letniej szkole zawodowej

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.”

/Maria Skłodowska – Curie/

COPYRIGHT BY ZSGH W GRUDZIĄDZU   MADE BY zami