plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

3

Ferie zimowe

12-25.02. 2018

4

Rekolekcje Wielkopostne

Data podana w terminie późniejszym.

5

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marzec -3 kwietnia 2018

6

Zakończenie I semestru dla klas IV

15 grudnia 2017

7

Zakończenie I semestru dla pozostałych klas technikum i zawodowych

21 stycznia 2018

8

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach IV Technikum (wręczenie świadectw ukończenia szkoły)

27 kwietnia 2018 r.

9

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pozostałych klasach

22 czerwca 2018 r.

11

Ferie letnie

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

12

Dni wolne od pracy – we wszystkich typach szkół

1 i 11 listopada 2017 r.
6 stycznia 2018 r.
1 i 3 maja 2018 r.
31 maj 2018 r.

13

Egzamin maturalny 3 dni wolne dla klas technikum – daty podane w terminie późniejszym na podstawie terminu egzaminu maturalnego

4,7,8.05.2018 r.

14

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
- etap pisemny
- etap praktyczny

daty podane w terminie późniejszym na podstawie terminu ustalonego przez dyrektora CKE

Sesja zimowa

- etap pisemny 11 stycznia 2018 test

- etap praktyczny 1 stycznia 2018

Sesja letnia

- etap pisemny 19 czerwca 2018 test

- etap praktyczny 26 czerwca 2018

- wykonanie 27-28 czerwca 2018

15

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dla klas technikum- 30.04.2018, 2.05.2018, , 4.05.2018, 7.05.2018, 8.05.2018, 1.06.2018, 19.06.2018, (3 dni rekolekcji)

Dla klas zasadniczych - 30.04.2018, 2.05.2018, 1.06.2018, (3 dni rekolekcji)

 

16

Dzień Otwarty szkoły

Data podana w późniejszym terminie

WIRTUALNY

SPACER