plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Staże zagraniczne w ramach projekty Erasmus+

Drodzy rodzice i uczniowie,

informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 szkoła weźmie udział w programie Erasmus +. Projekt: " Śródziemnomorskie staże zagraniczne szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnienie na europejskim rynku pracy, który zrealizowany będzie przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". W ramach projektu realizowane będą czterotygodniowe staże w Hiszpanii i na Sycylii w roku szkolnym 2017/2018, które będą odbywać się w renomowanych hotelach oraz restauracjach reprezentujących najwyższy Europejski standard we Włoszech i Hiszpanii.

WIRTUALNY

SPACER