plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Ulotka 19 20 2

Adres strony internetowej naboru elektronicznego na rok szkolny 2021/2022 wejdź

Instrukcja logowania, składania i przesyłania wniosku

Dla uczniów szkół podstawowych z poza rejonu miasta Grudziądza istnieje możliwość rejestracji do naboru elektronicznego w naszej szkole. Zapraszamy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek pobierz

1). Zasady i kryteria rekrutacji: po szkole podstawowej pobierz

2). Harmonogram naboru: po szkole podstawowej pobierz   Komunikat MEN

3). Wymagane dokumenty

Dwie fotografie (podpisane).
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub potwierdzona kopia).
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość nauki w danym zawodnie (druki w sekretariacie szkoły).
Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
Zaświadczenie o miejscu praktyk zawodowych (dotyczy szkoły branżowej I stopnia - młodociani pracownicy)
Karta zdrowia i szczepień (po przyjęciu do szkoły).

WIRTUALNY

SPACER