3aŻ 31 aŻ 19_20
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_b/m/g/ch-2/2 #Mr2 1a r_b/m/g/ch-1/2 AJ 31      
2 8:50- 9:35 matem. MB 7a r_b/m/g/ch-1/2 AJ 31   wf-1/3 MA Gim.Dz2
wf-3/3 #HC2 Gim. Ch
r_b/m/g/ch-2/2 #Mr2 1a
3 9:40-10:25 godz.wych PI 25 u_hist.i sp. KC 10a religia RS 3a wf-1/3 MA Gim.Dz2
wf-3/3 #HC2 Gim. Ch
WTZG BX 55
4 10:40-11:25 j.polski BK 57 r_angielski-1/2 PI 25
r_angielski-2/2 MP 81
j.fran.zaw.-1/2 AT 8a
r_angielski-2/2 MP 81
u_hist.i sp. KC 10a j.angielski-1/2 PI 25
j.fran.zaw.-2/2 AT 8a
5 11:30-12:15 religia RS 3a matem. MB 7a Dz.Gosp. EF 23 j.francuski-1/2 Kr 46
j.francuski-2/2 AT 8a
r_angielski-1/2 PI 25
j.angielski-2/2 MP 81
6 12:20-13:05 wf-1/3 MA Gim.Dz2
wf-3/3 #2CH Gim. Ch
RwG WC 22 zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 2W
tech. gas.-1/2 MR 53
tech. gas.-2/2 KS 51
j.francuski-1/2 Kr 46
j.francuski-2/2 AT 8a
7 13:20-14:05 zas. żyw. KK 11a j.polski BK 57 zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 2W
tech. gas.-1/2 MR 53
tech. gas.-2/2 KS 51
Dz.Gosp. EF 23
8 14:10-14:55 OŻiPG KK 11a j.polski BK 57 zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 2W
tech. gas.-1/2 MR 53
tech. gas.-2/2 KS 51
 
9 15:00-15:45     zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 2W
PTG-1/2 MR 53
PTG-2/2 KS 51
 
10 15:50-16:35       Opbwg-1/2 MR 53
Opbwg-2/2 KS 51
 
Obowiązuje od: 30 maja 2022
Drukuj plan
wygenerowano 27.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum