2aŻ 21 aŻ 19_20
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 tech. gas.-1/2 MR 53
tech. gas.-2/2 KS 51
wf-1/3 MA Gim. Ch   religia RS 3a r_b/m/g/ch-1/2 AJ 31
2 8:50- 9:35 tech. gas.-1/2 MR 53
tech. gas.-2/2 KS 51
matem. MB 7a zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 2W
przedsięb. EF 23 r_b/m/g/ch-1/2 AJ 31
3 9:40-10:25 PTG-1/2 MR 53
PTG-2/2 KS 51
j.fran.zaw.-1/2 AT 8a
j.angielski-2/2 MP 81
zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 2W
j.angielski-1/2 PI 25
j.fran.zaw.-2/2 AT 8a
Dz.Gosp. EF 23
4 10:40-11:25 PTG-1/2 MR 53
PTG-2/2 KS 51
j.polski BK 57 zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 2W
matem. MB 7a r_angielski-1/2 PI 25
r_angielski-2/2 MP 81
5 11:30-12:15 j.francuski-1/2 Kr 46
j.francuski-2/2 AT 8a
zas. żyw. KK 4a zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 2W
j.angielski-1/2 PI 25
j.angielski-2/2 MP 81
j.polski BK 57
6 12:20-13:05 historia Sz 1a WTZG BX 55 wf-1/3 MA Gim. Dz
wf-3/3 #2CH Gim. Ch
zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 3W
j.polski BK 57
7 13:20-14:05 r_b/m/g/ch-2/2 #2Mr 1a BHP KE 11a wf-1/3 MA @
wf-3/3 #2CH Gim. Ch
zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 3W
religia RS 3a
8 14:10-14:55 r_b/m/g/ch-2/2 #2Mr 1a wf-3/3 #2CH Gim. Ch r_b/m/g/ch-1/2 AJ 31
r_b/m/g/ch-2/2 #2Mr 1a
zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 3W
godz.wych PI 1a
9 15:00-15:45       zaj.prak.G-1/3 BW 1W
zaj.prak.G-2/3 JW 4W
zaj.prak.G-3/3 Ko 3W
 
Obowiązuje od: 4 maja 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-04-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum