31sb 31kskm
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Prow.sprz .-3/4 WC 22 Pbwh-3/4 WC 22   wf-1/2 KA Gim. Dz zaj.prak.G-1/4 SA 1W
zaj.prak.G-2/4 CA @
2 8:50- 9:35 Pro.Sprzeda-1/2 WC 22 Opbwg-4/4,1/4 #Op2 4a
Prow.sprz .-3/4 WC 22
Opbwg-4/4,1/4 #Op2 4a
  wf-1/2 KA Gim. Dz zaj.prak.G-1/4 SA 1W
zaj.prak.G-2/4 CA @
3 9:40-10:25 Pro.Sprzeda-1/2 WC 22
wf-2/2 #CTS Gim. Dz
RwG-1/4,4/4 #RG1 23
Prow.sprz .-3/4 WC 22
RwG-1/4,4/4 #RG1 23
  j.angielski FA 5a zaj.prak.G-1/4 SA 1W
zaj.prak.G-2/4 CA @
4 10:40-11:25 wf-1/2 KA Gim.Dz2
wf-2/2 #CTS Gim. Dz
j.polski AL 35   godz.wych Wi 59 zaj.prak.G-1/4 SA 1W
zaj.prak.G-2/4 CA @
5 11:30-12:15 religia DT 3a j. ang. zaw.-2/4,4/4,1/4 #AZ3 3
j. ang. zaw.-2/4,4/4,1/4 #AZ3 3
j. ang. zaw.-2/4,4/4,1/4 #AZ3 3
  matem. BF 12a  
6 12:20-13:05 tech. gas.-1/4,4/4 #TG 52
tech. gas.-2/4 KK 24
towarozn.-3/4 BG 84
tech. gas.-1/4,4/4 #TG 52
Dz.Gosp.-4/4,1/4 #DG1 22
towarozn.-3/4 BG 84
Dz.Gosp.-4/4,1/4 #DG1 22
zaj.prak.G-1/4 SA 4W
zaj.prak.G-2/4 CA 1W
religia DT 8a  
7 13:20-14:05 tech. gas.-1/4,4/4 #TG 52
tech. gas.-2/4 KK 24
tech. gas.-1/4,4/4 #TG 52
WTZG-4/4,1/4 #WT1 55
Dz.Gosp.-3/4 EF 23
WTZG-4/4,1/4 #WT1 55
zaj.prak.G-1/4 SA 4W
zaj.prak.G-2/4 CA 1W
wos Sw 10a  
8 14:10-14:55 tech. gas.-1/4,4/4 #TG 52
tech. gas.-2/4 KK 24
tech. gas.-1/4,4/4 #TG 52
wf-2/2 #CTS Gim. Dz zaj.prak.G-1/4 SA 4W
zaj.prak.G-2/4 CA 1W
zas. żyw.-4/4,1/4 #ZŻ1 12a
zas. żyw.-4/4,1/4 #ZŻ1 12a
 
9 15:00-15:45 PTG-1/4 KJ 52
PTG-2/4 KK 24
  zaj.prak.G-1/4 SA 4W
zaj.prak.G-2/4 CA 1W
   
10 15:50-16:35 Opbwg-2/4 KK 24   zaj.prak.G-1/4 SA 4W
zaj.prak.G-2/4 CA 1W
   
Obowiązuje od: 4 maja 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-04-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum