3sc 31 sc
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 JS 43
j.angielski-2/2 KZ 57
Prow.sprz .-1/2 WC 22
technol.cuk.-2/2 BG 84
j. ang. zaw.-1/2 KZ 60 Pr. cuk.-1/2 KJ 52
Pr. cuk.-2/2 Ko 3W
sprzedawca zakład pracy
2 8:50- 9:35 wos GR 8a Prow.sprz .-1/2 WC 22
technol.cuk.-2/2 BG 84
j.polski DP 83 Pr. cuk.-1/2 KJ 52
Pr. cuk.-2/2 Ko 3W
sprzedawca zakład pracy
3 9:40-10:25 j.polski DP 83 Prow.sprz .-1/2 WC 22
technol.cuk.-2/2 BG 84
godz.wych Ko 11a Pr. cuk.-1/2 KJ 52
Pr. cuk.-2/2 Ko 3W
sprzedawca zakład pracy
4 10:40-11:25 wf-1/2 #3cw Gim. Ch
wf-2/2 AS Gim. Dz
Prow.sprz .-1/2 WC 22
technol.cuk.-2/2 BG 84
towarozn.-1/2 BX 54
Msuro.-2/2 Ko 58
Pr. cuk.-1/2 KJ 52
Pr. cuk.-2/2 Ko 3W
sprzedawca zakład pracy
5 11:30-12:15 geogr. WD 41 podsta. eko.-1/2 WC 22
technol.cuk.-2/2 BG 84
towarozn.-1/2 BX 54
Msuro.-2/2 Ko 26
Pr. cuk.-1/2 KJ 52
Pr. cuk.-2/2 Ko 3W
sprzedawca zakład pracy
6 12:20-13:05 religia NA 2a fizyka Wi 59 wf-1/2 #3cw Gim. Ch
wf-2/2 AS Gim. Dz
sprzedawca zakład pracy Z prakty. C.-1/3 SL 1W
Z prakty. C.-2/3 JW 4W
7 13:20-14:05 Prow.sprz .-1/2 WC 22
WZC-2/2 BX 54
historia IK 83 wf-1/2 #3cw Gim. Ch
wf-2/2 AS Gim. Dz
sprzedawca zakład pracy Z prakty. C.-1/3 SL 1W
Z prakty. C.-2/3 JW 4W
8 14:10-14:55 Prow.sprz .-1/2 WC 22
WZC-2/2 BX 54
matem. BF 12a j. ang. zaw.-2/2 JS 43 sprzedawca zakład pracy Z prakty. C.-1/3 SL 1W
Z prakty. C.-2/3 JW 4W
9 15:00-15:45 doradca zaw. WC 22 Matematy_zr BF 12a   sprzedawca zakład pracy Z prakty. C.-1/3 SL 1W
Z prakty. C.-2/3 JW 4W
10 15:50-16:35         Z prakty. C.-1/3 SL 2W
Z prakty. C.-2/3 JW 4W
Obowiązuje od: 13.11.2023
Drukuj plan
wygenerowano 15.11.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum