6a język niemiecki
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   AM 1aŻ geogr.
     
2 8:50- 9:35 AM 1Rek j.niemiecki
  RV 1bsk religia
AM 1TTŻ-2/2 j.niemiecki
AM 2sbk geogr.
3 9:40-10:25 AM 5HbI j.niemiecki
AM 5ŻTI-2/2 j.niemiecki
AM 5HbI j.niemiecki
AM 2SM geogr.
AM 2TOT-2/2 j.niemiecki
4 10:40-11:25 AM 1Ha-2/2 j.niemiecki
AM 5HbI j.niemiecki
AM 5HbI j.niemiecki
AM 2sbb geogr.
AM 2TOT-2/2 j.niemiecki
5 11:30-12:15 AM 5HaI j.niemiecki
AM 5HaI godz.wych
AM 5HaI j.niemiecki
AM 5HbI j.niemiecki
AM 5HaI j.niemiecki
6 12:20-13:05 AM 5HaI j.niemiecki
AM 1TTŻ-2/2 j.niemiecki
AM 1Ha-2/2 j.niemiecki
AM 2RTŻ-1/2 j.niemiecki
GR 1ksb historia
7 13:20-14:05 AM 2RTŻ geogr.
AM 1Rek j.niemiecki
AM 2Ha-2/5,2RTŻ-2/4,2aŻ-2/4,2SM-2/4 r_a/g/b/wos
AM 5HaI j.niemiecki
GR 2Ha historia
8 14:10-14:55 AM 2cuk geogr.
  AM 3TŻ-2/4 j. niem.zaw.
  GR 2Ha historia
9 15:00-15:45     AM 2RTŻ-1/2 j.niemiecki
   
Obowiązuje od: 11.03.24
Drukuj plan
wygenerowano 11.03.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum