2TPM 21 TPM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.francuski Kr 46 pr.w.o-1/2 OO 45
pr.w.o-2/2 MY @
   
2 8:50- 9:35 matem. 1a historia KC 54 pr.w.o-1/2 OO 45
pr.w.o-2/2 MY @
  wf VB Gim. Dz
3 9:40-10:25 j.angielski AA 8a j.polski AL 35 pr.w.o-1/2 OO 45
pr.w.o-2/2 MY @
wf Aerobik matem. 1a
4 10:40-11:25 j.angielski AA 8a Pwo KB 44 pr.w.o-1/2 OO 45
pr.w.o-2/2 MY @
wf AS Gim.Dz2 biologia VB 12a
5 11:30-12:15 religia NA 2a Pwo KB 44 pr.w.o-1/2 OO 45
pr.w.o-2/2 MY @
j.fran.zaw. Kr 46 fizyka Wi 59
6 12:20-13:05 geogr. WD 41 Pwo KB 44 pr.w.o-1/2 OO 45
pr.w.o-2/2 MY @
j.francuski Kr 46 przedsięb. WC 22
7 13:20-14:05 chemia BB 54 religia NA 2a pr.w.o-1/2 OO 45
pr.w.o-2/2 MY @
j.polski AL 35 informatyka PL 28
8 14:10-14:55 historia KC 3a godz.wych KB 44 pr.w.o-1/2 OO 45
pr.w.o-2/2 MY @
j.polski AL 35 r_p/a/b-2/3 #a2r 76
r_p/a/b-3/3 #b2r 31
9 15:00-15:45         materia.odzi 44
Obowiązuje od: 23.01.2023
Drukuj plan
wygenerowano 20.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum