1sbk 11 sbk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 zaj.prak.G-1/3 JW 4W
zaj.prak.G-2/3 SB 26
zaj.prak.G-3/3 BL 2W
  wf-1/2 #dz1 Gim. Dz Prac. gast-1/3 SB 26
Prac. gast-2/3 HP 53
Prac. gast-3/3 KM 51
 
2 8:50- 9:35 zaj.prak.G-1/3 JW 4W
zaj.prak.G-2/3 SB 26
zaj.prak.G-3/3 BL 2W
  matem. MB 7a Prac. gast-1/3 SB 26
Prac. gast-2/3 HP 53
Prac. gast-3/3 KM 51
zaj.prak.G-1/3 JW 4W
zaj.prak.G-2/3 SB 64
zaj.prak.G-3/3 Re 2W
3 9:40-10:25 zaj.prak.G-1/3 JW 4W
zaj.prak.G-2/3 SB 26
zaj.prak.G-3/3 BL 2W
j.polski BK 57 religia RV 57 Prac. gast-1/3 SB 26
Prac. gast-2/3 HP 53
Prac. gast-3/3 KM 51
zaj.prak.G-1/3 JW 4W
zaj.prak.G-2/3 SB 64
zaj.prak.G-3/3 Re 2W
4 10:40-11:25 zaj.prak.G-1/3 JW 4W
zaj.prak.G-2/3 SB 26
zaj.prak.G-3/3 BL 2W
geogr. WD 41 hist.i teraź HS 11a Prac. gast-1/3 SB 26
Prac. gast-2/3 HP 53
Prac. gast-3/3 KM 51
zaj.prak.G-1/3 JW 4W
zaj.prak.G-2/3 SB 64
zaj.prak.G-3/3 Re 2W
5 11:30-12:15 zaj.prak_zr-1/3 JW 4W
zaj.prak_zr-2/3 SB 26
zaj.prak_zr-3/3 BL 2W
informatyka-1/2 PL 28
informatyka-2/2 MZ 29
j.polski BK 57 bizn.i zarz. WC 22 zaj.prak.G-1/3 JW 4W
zaj.prak.G-2/3 SB 64
zaj.prak.G-3/3 Re 2W
6 12:20-13:05 wf-1/2 #dz1 Gim. Dz
wf-2/2 Gim.Ch2
j.angielski-1/2 JS 43
j.angielski-2/2 KZ 3a
bizn.i zarz. WC 22 godz.wych SB 57 matem. MB 7a
7 13:20-14:05 wf-1/2 #dz1 Gim. Dz
wf-2/2 Gim.Ch2
j.angielski-1/2 JS 43 religia RV 83 e_dla_bezp JK 4a historia IK 54
8 14:10-14:55 j.angielski-2/2 KZ 2a     fizyka Wi 59 wf-2/2 Gim. Dz
Obowiązuje od: 29,04.2024
Drukuj plan
wygenerowano 26.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum