2Ha 21 Ha 19_20
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_b/m/g/ch-3/3 WD 41 j.niemiecki-2/2 AM 6a obsł. kons. HP 64 przedsięb. WC 22 pr. hot.-1/2 IM zakł/H
2 8:50- 9:35 r_b/m/g/ch-3/3 WD 41 godz.wych Lu 5 j. ang. zaw.-1/2 JO 3
j. ang. zaw.-2/2 PJ 9a
religia RS 3a pr. hot.-1/2 IM zakł/H
pr. hot.-2/2 Lu 5
3 9:40-10:25 r_angielski-1/2 JO 3
r_angielski-2/2 PJ 9a
matem. BF 12a j.angielski-1/2 JO 3
j.angielski-2/2 PJ 9a
j.angielski-1/2 JO 3
j.angielski-2/2 PJ 9a
pr. hot.-1/2 IM zakł/H
pr. hot.-2/2 Lu 5
4 10:40-11:25 j.polski AL 35 wf-1/2 AS Gim. Dz
wf-2/2 #HWC Gim. Ch
matem. BF 12a PUH GA 34 pr. hot.-1/2 IM zakł/H
pr. hot.-2/2 Lu 5
5 11:30-12:15 wf-1/2 AS Gim.Dz2
wf-2/2 #HWC Gim. Ch
religia RS 3a j.niemiecki-1/2 FA 5a
POK-2/2 HP 64
PUH GA 34 pr. hot.-1/2 IM zakł/H
pr. hot.-2/2 Lu 5
6 12:20-13:05 wf-1/2 AS Gim.Dz2
wf-2/2 #HWC Gim. Ch
tech. gas.-1/2 Ko 53
tech. gas.-2/2 KK 24
j.niemiecki-1/2 FA 5a
POK-2/2 HP 64
j.polski AL 35 POK-1/2 SB 64
pr. hot.-2/2 Lu 5
7 13:20-14:05 r_b/m/g/ch-2/3 #2Mr 1a tech. gas.-1/2 Ko 53
tech. gas.-2/2 KK 24
historia Sz 11a j.polski AL 35 POK-1/2 SB 64
j.niemiecki-2/2 AM 6a
8 14:10-14:55 r_b/m/g/ch-2/3 #2Mr 1a PTG-1/2 Ko 53
PTG-2/2 KK 24
r_b/m/g/ch-2/3 #2Mr 1a r_b/m/g/ch-3/3 WD 41 OUH Lu 5
9 15:00-15:45   PTG-1/2 Ko 53
PTG-2/2 KK 24
    OUH Lu 5
Obowiązuje od: 4 maja 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-04-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum