2MO 21 MO 19_20
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski MP 81 j.francuski-2/5 AT 8a   j. ang. zaw.-1/5 MP 81 pr.w.o-3/5 OO 45
2 8:50- 9:35 j.polski BK 57 j.francuski-2/5 AT 8a Dz.Gosp.-1/5 EF 23
tech.w.w.odz-2/5 Ry 44
religia RV 2a Pod. tur.-1/5 GA 34
pr.w.o-3/5 OO 45
3 9:40-10:25 Pod. tur.-1/5 GA 34
j.fran.zaw.-2/5 Kr 46
Pr.T.-1/5 Lu 5
kons.i.m.f.o-2/5 Ry 44
j.niemiecki-1/5 AM 6a
tech.w.w.odz-2/5 Ry 44
r_angielski MP 81 Pot-1/5 62
pr.w.o-3/5 OO 45
4 10:40-11:25 przedsięb. EF 23 Pr.T.-1/5 Lu 5
kons.i.m.f.o-2/5 Ry 44
j.angielski MP 81 religia RV 6a praktyka zaw-1/5 62
pr.w.o-3/5 OO 45
5 11:30-12:15 j.niemiecki-1/5 AM 6a
materia.odzi-2/5 Ry 44
Pr.T.-1/5 Lu 5
proj.i.s.u-2/5 Ry 44
godz.wych 1a historia Sz 10a praktyka zaw-1/5 62
pr.w.o-3/5 OO 45
6 12:20-13:05 UwT-1/5 62
materia.odzi-2/5 Ry 44
matem. 1a wf-1/5 AR Aerobik
wf-3/5 #2CH Gim. Ch
matem. 1a praktyka zaw-1/5 62
BHP-2/5 Sw 10a
7 13:20-14:05 r_b/m/g/ch-2/5 #2Mr 1a
r_b/m/g/ch-5/5 #Gr2 41
j.polski BK 57 wf-1/5 AR Aerobik
wf-3/5 #2CH Gim. Ch
j. ang. zaw.-1/5 MP 81
pr.w.w.o-2/5 Ry 44
praktyka zaw-1/5 62
8 14:10-14:55 r_b/m/g/ch-2/5 #2Mr 1a
r_b/m/g/ch-5/5 #Gr2 41
wf-3/5 #2CH Gim. Ch r_b/m/g/ch-2/5 #2Mr 1a
r_b/m/g/ch-5/5 #Gr2 41
praktyka zaw-1/5 KE 54
pr.w.w.o-2/5 Ry 44
OIiUT-1/5 62
9 15:00-15:45       wf-1/5 AR Gim.Ch2  
Obowiązuje od: 4 maja 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-04-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum