3Ha 31 Ha
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 godz.wych PJ 9a j.polski AL 35 Oudwośuh-1/2 62
Oudwośuh-2/2 GA 34
wf-1/2 MA Gim. Dz
wf-2/2 #C33 Gim.Dz2
Phruwr-2/2 GA 34
2 8:50- 9:35 religia WR 6a j.polski AL 35 Oudwośuh-1/2 62
Oudwośuh-2/2 GA 34
matem. MB 7a matem. MB 7a
3 9:40-10:25 OUH GA 34 j.niemiecki-1/2 60
j. ang. zaw.-2/2 PJ 9a
Oudwośuh-1/2 62
Oudwośuh-2/2 GA 34
informatyka-1/2 PL 28
informatyka-2/2 MZ 29
fizyka Wi 59
4 10:40-11:25 j.angielski-1/2 PJ 9a
j.angielski-2/2 MP 81
wf-1/2 MA Gim.Dz2
wf-2/2 #CH3 Aerobik
Oudwośuh-1/2 62
Oudwośuh-2/2 GA 34
Pod.hot. 62 r_p/a/b-1/3 #rp3 57
r_p/a/b-2/3 PJ 9a
r_p/a/b-3/3 #br3 31
5 11:30-12:15 OUH GA 34 wf-1/2 MA Gim. Dz
wf-2/2 #CH3 Gim. Ch
Oudwośuh-1/2 62
Oudwośuh-2/2 GA 34
j.angielski-1/2 PJ 9a
j.angielski-2/2 MP 81
r_p/a/b-1/3 #rp3 57
r_p/a/b-2/3 PJ 9a
r_p/a/b-3/3 #br3 31
6 12:20-13:05 j. ang. zaw.-1/2 MP 81
j.niemiecki-2/2 AM 6a
religia WR 2a przedsięb. WC 22 biologia AJ 31 historia HS 23
7 13:20-14:05 j.polski AL 35 chemia BB 54 Pod.hot. 62 geogr. WD 41 historia HS 23
8 14:10-14:55 j. ang. zaw.-2/2 PJ 9a j. ang. zaw.-1/2 MP 81
j.niemiecki-2/2 AM 6a
matem. MB 7a j.niemiecki-1/2 60 Phruwr-1/2 PL 28
Obowiązuje od: 23.01.2023
Drukuj plan
wygenerowano 20.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum