1bsk 11 sbkb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     wf-1/2 #dz1 Gim. Dz
wf-2/2 #1hc Gim. Ch
   
2 8:50- 9:35 bizn.i zarz. WC 22 matem. BB 55 religia RV 6a zaj.prak.G-1/2 CA 1W
zaj.prak.G-2/2 BW 4W
 
3 9:40-10:25 hist.i teraź GR 8a historia ED 10a j.polski JK 4a zaj.prak.G-1/2 CA 1W
zaj.prak.G-2/2 BW 4W
 
4 10:40-11:25 e_dla_bezp EF 23 fizyka Wi 59 j.polski JK 4a zaj.prak.G-1/2 CA 1W
zaj.prak.G-2/2 BW 4W
 
5 11:30-12:15 bizn.i zarz. WC 22 j.angielski MP 44 religia RV 58 zaj.prak.G-1/2 CA 1W
zaj.prak.G-2/2 BW 4W
 
6 12:20-13:05 wf-1/2 #dz1 Gim. Dz
wf-2/2 #1hc Gim. Ch
j.angielski MP 44 godz.wych CA 54 Prac. gast-1/2 BX 52
zaj.prak.G-2/2 SA 3W
zaj.prak.G-1/2 CA 26
Prac. gast-2/2 KJ 52
7 13:20-14:05 wf-1/2 #dz1 Gim. Dz
wf-2/2 #1hc Gim. Ch
geogr. WD 41 informatyka-1/2 PL 28
informatyka-2/2 MZ 29
Prac. gast-1/2 BX 52
zaj.prak.G-2/2 SA 3W
zaj.prak.G-1/2 CA 26
Prac. gast-2/2 KJ 52
8 14:10-14:55     matem. BB 55 Prac. gast-1/2 BX 52
zaj.prak.G-2/2 SA 3W
zaj.prak.G-1/2 CA 26
Prac. gast-2/2 KJ 52
9 15:00-15:45       Prac. gast-1/2 BX 52
zaj.prak.G-2/2 SA 3W
zaj.prak.G-1/2 CA 26
Prac. gast-2/2 KJ 52
10 15:50-16:35       zaj.prak_zr-2/2 SA 3W zaj.prak_zr-1/2 CA 26
Obowiązuje od: 26 lutego 2024
Drukuj plan
wygenerowano 26.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum