4a język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   JK 3aŻ j.polski
     
2 8:50- 9:35 JK 2Ha j.polski
JK 3aŻ j.polski
JK 1SM e_dla_bezp
JK 1Ha e_dla_bezp
JK 1Ha j.polski
3 9:40-10:25 JK 1RTŻ j.polski
JK 1RTŻ j.polski
JK 1cuk e_dla_bezp
JK 2aŻ j.polski
JK 3aŻ j.polski
4 10:40-11:25 JK 1bŻ e_dla_bezp
JK 1RTŻ j.polski
JK 2aŻ j.polski
JK 3TT j.polski
JK 1aŻ e_dla_bezp
5 11:30-12:15 JK 3sc j.polski
JK 2aŻ j.polski
JK 1TOT e_dla_bezp
JK 3TT j.polski
MA 2sbk godz.wych
6 12:20-13:05 JK 3sc j.polski
JK 1Ha j.polski
JK 1RTŻ e_dla_bezp
JK 1sbk e_dla_bezp
JK 2Ha j.polski
7 13:20-14:05 KJ 3aŻ zas. żyw.
JK 1Ha j.polski
JK 1Hb e_dla_bezp
JK 3TT j.polski
JK 2Ha j.polski
8 14:10-14:55 KJ 3aŻ godz.wych
    KM 2TŻ-2/4 Msuro.
JK 1sbb e_dla_bezp
Obowiązuje od: 16.03.2023
Drukuj plan
wygenerowano 16.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum