3sc 31 sc
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 towarozn.-2/2 BX 55 technol.cuk.-1/2 BG 84
Prow.sprz .-2/2 WC 22
geogr. WD 41 Pr. cuk.-1/3 CA 24  
2 8:50- 9:35 wos GR 3a technol.cuk.-1/2 BG 84
Prow.sprz .-2/2 WC 22
WZG-1/2 BX 55
j. ang. zaw.-2/2 JS 43
Pr. cuk.-1/3 CA 24  
3 9:40-10:25 wf-1/3 AS Gim.Dz2
wf-3/3 #wc3 Gim. Ch
technol.cuk.-1/2 BG 84
Prow.sprz .-2/2 WC 22
WZG-1/2 BX 55
podsta. eko.-2/2 EF 23
Pr. cuk.-1/3 CA 24  
4 10:40-11:25 Matematy_zr MB 7a technol.cuk.-1/2 BG 84
Prow.sprz .-2/2 WC 22
religia RS 3a Pr. cuk.-1/3 CA 24  
5 11:30-12:15 j.polski JK 4a technol.cuk.-1/2 BG 84
Prow.sprz .-2/2 WC 22
godz.wych CA 31 Pr. cuk.-1/3 CA 24  
6 12:20-13:05 j.polski JK 4a j.angielski-1/2 JS 43
Prow.sprz .-2/2 WC 22
historia ED 10a Pr. cuk.-2/3 BL Kuch. Z prakty. C.-1/3 CA 26
Z prakty. C.-2/3 BC 2W
7 13:20-14:05 j. ang. zaw.-1/2 KZ 59
towarozn.-2/2 BX 55
fizyka Wi 59 wf-1/3 AS Gim. Dz
wf-3/3 #wc3 Gim. Ch
Pr. cuk.-2/3 BL Kuch. Z prakty. C.-1/3 CA 26
Z prakty. C.-2/3 BC 2W
8 14:10-14:55 Msuro.-1/2 BX 55
j.angielski-2/2 KZ 59
religia RS 3a wf-1/3 AS Gim. Dz
wf-3/3 #wc3 Gim. Ch
Pr. cuk.-2/3 BL Kuch. Z prakty. C.-1/3 CA 26
Z prakty. C.-2/3 BC 2W
9 15:00-15:45 Msuro.-1/2 BX 55 matem. MB 7a doradca zaw. WC 22 Pr. cuk.-2/3 BL Kuch. Z prakty. C.-1/3 CA 26
Z prakty. C.-2/3 BC 2W
10 15:50-16:35       Pr. cuk.-2/3 BL Kuch. Z prakty. C.-1/3 CA 26
Z prakty. C.-2/3 BC St
Obowiązuje od: 26.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 23.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum