plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Szkoła zawodowa najwyższej jakości

8 czerwca 2018r w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie odbyła się gala finałowa III edycja konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.


Organizatorem konkursu była Fundacja - Fundusz Współpracy, a współorganizatorami:
• Kuratorium Oświaty w Warszawie,
• Ośrodek Rozwoju Edukacji,
• Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz
• Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych.

Głównym celem konkursu buło zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Oceniano m.in. "efektywność, oryginalność i innowacyjność, kompleksowość rozwiązania, zaangażowanie partnerów, a także możliwość realizacji zgłoszonej praktyki przez inne szkoły lub placówki".
Beata Wiklińska która zgłosiła praktykę: "Kuchnie obcych narodów i polskie kuchnie regionalne" odebrała dyplom uznający nasz projekt jako "dobrą praktykę"
Projekt organizowany jest cyklicznie w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu od kilkunastu lat przez wszystkich nauczycieli zajęć praktycznych.

IMG 71871IMG 71921

WIRTUALNY

SPACER