plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023- szczegółowe informacje pod linkiem https://zsgh.eu/images/Prezentacja_zawodow.pdf

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu w roku szkolnym 2022/2023 będzie kształcić w zawodach:

TECHNIKUM i 5-LETNIE

technik stylista (we współpracy Klastrem Przemysłu Lekkiego)

Absolwent uzyska umiejętności projektowania i stylizacji ubiorów, tworzenia własnych kolekcji, organizacji pokazów kolekcji wyrobów odzieżowych, kreowania nowego wizerunku klienta, doradzania w zakresie doboru i wykonania makijażu oraz fryzury, odpowiadających typowi urody klienta, przeprowadzania metamorfozy, planowania i organizowania spotkań, sesji zdjęciowych, tworzenia stylizacji do różnych ról, prowadzenia własnej działalności w zakresie stylizacji i
kreacji wizerunku.

technik przemysłu mody (we współpracy Klastrem Przemysłu Lekkiego)

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika przemysłu mody znajdzie zatrudnienie jako projektant tkanin, projektant mody - konstruktor odzieży, praca na własny rachunek, fotograf mody, zarządzanie produkcją odzieży, stylista, organizator pokazów mody, dziennikarz mody, krawiec.

technik reklamy

Absolweny uzyska umiejętności organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamy, przygotowywać produkcje filmów reklamowych i reklam
radiowych, organizować produkcje dźwiękowych nagrań reklamowych, planować, rezerwować i dokonywać zakupu powierzchni i czasu reklamowego w różnych rodzajach mediów, testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją, oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej, tworzyć wizualizacje, identyfikacje firm i produktów (znaki graficzne i logotypy)

technik hotelarstwa

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w obiektach noclegowych takich jak: hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, zajazdy, gościńce, schroniska, kempingi, promy, koleje, statki, samoloty, hotele /recepcja, służba portierowa, gastronomia hotelowa/

technik organizacjii turystyki

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika obsługi turystycznej znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: biura podróży, punkty informacji turystycznej, hotele kluby, stowarzyszenia i organizacje turystyczne.

technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: restauracje, bary, pizzerie, stołówki, jadłodalnie, hotele, gospodarstwa agroturystyczne.

technik technologii żywności

specjalizacja: - produkcja wyrobów cukierniczych

specjalizacja - przetwórstwo mleczarskie

Absolwent po uzyskaniu tytułu technika technologii żywności znajdzie zatrudnienie w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności lub zajmujących się handlem artykułami spożywczymi, przechowywanie i dystrybucją żywności.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - 3 LETNIA

kucharz

Absolwent znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: restauracje, bary, punkty małej gastronomii, przedszkole, stołówki, jadłodalnie, itp.

cukiernik

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładzie piekarskim lub cukierniczym.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - 3 LETNIA

kucharz

Absolwent znajdzie zatrudnienie w obiektach takich jak: restauracje, bary, punkty małej gastronomii, przedszkole, stołówki, jadłodalnie, itp.

sprzedawca

Absolwent znajdzie zatrudnienie w obiektach handlowych.

cukiernik

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładzie piekarskim lub cukierniczym.

Tapicer (pod patronatem firmy SITS)

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładzie SITS.

Krawiec (pod patronatem Klastra Przemysłu Lekkiego)

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładach zajmujących się szyciem.

Podstawą przyjęcia do szkoły dla młodocianych pracowników jest umowa z pracodawcą, zapewniająca realizację zajęć praktycznych.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki i uzyskanie:

  • wykształcenia średniego i dyplomu w zawodzie technik po uzyskaniu kwalifikacji w szkole branżowej II stopnia.

WIRTUALNY

SPACER