Ułatwienia dostępu

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Monika Strzemska-Lipińska

Z-ca przewodniczącego: Anna Maćkiewicz

Sekretarz: Anna Kulpińska

Skarbnik: Klaudia Rujner

 

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców.

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do uczniów naszej szkoły.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać do wychowawcy klasy.

Proponujemy również wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu
Bank PKO BP oddział Grudziądz
92 1020 5040 0000 6402 0022 9948

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.