plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Z piernikami w Caritas

Już poraz kolejny w ramach współpracy z Grudziądzkim Centrum Caritas w dniu 2 grudnia 2019r. przy Kościele Św. Józefa Oblubieńca zostały przeprowadzone warsztaty pieczenia pierników z udziałem uczniów naszej szkoły: Julii Orszak, Julii Waszelewskiej i Klaudii Wiśniewskiej.

Młodzież pod kierunkiem nauczyciela -Joanny Kornaszewskiej wypiekła pierniki dla podopiecznych Świetlicy Św. Józefa Grudziądzkiego Centrum Caritas, natomiast ich dekoracją zajęły się same podopieczne Świetlicy. Pierniki zostaną rozprowadzone wśród wiernych, a zebrane ofiary przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci ze świetlicy.

20191202 14372520191203 00064720191203 001008

WIRTUALNY

SPACER