plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Nowy termin dodatkowych dni wolnych

W związku z przesunięciem matur na dni od 8 czerwca, w dniach 4,5,6 maja lekcje odbywają sie według planu. Trzy dni wolne zostaną przesunięte na matury 8,9,10 czerwca.

WIRTUALNY

SPACER