plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Egzamin zawodowy

Komunikat dla absolwentów i uczniów ZSG – H przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2021.
Absolwent szkoły składa deklarację przystąpienia do egzaminu w terminie nie później niż do 11 września 2020
Uczeń szkoły składa deklarację przystąpienia do egzaminu w terminie nie później niż 15 września 2020
Deklaracje przekazane po tym terminie nie będą przyjęte.
Kolejna sesja egzaminacyjna odbędzie się w czerwcu 2021.

WIRTUALNY

SPACER