plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

Wytyczne przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku 2021

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2021 roku - Formuła 2019

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1. 2021 Zima (styczeń – luty 2021 r.) - Formuła 2017

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1. 2021 Zima (styczeń – luty 2021 r.) - Formuła 2012

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o sposobie i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021Informacja o sposobie i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na rok 2021

Komunikat o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021

Opłata za egzamin

WIRTUALNY

SPACER