plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach - sesja letnia (czerwiec-lipiec 2022 r.)

Wytyczne przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku 2022

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku - Formuła 2019

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1. 2022 Zima (styczeń – luty 2022 r.) - Formuła 2017

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1. 2022 Zima (styczeń – luty 2022 r.) - Formuła 2012

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 28.07.2021 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Aneks nr 1

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29.04.2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29.04.2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022

Opłata za egzamin

WIRTUALNY

SPACER