plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Praktyki zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat praktyk zawodowych.
Uczniowie technikum w ZSGH w Grudziądzu realizują praktykę zawodową dwa razy w cyklu nauczania: w klasie III – 120 godzin, w klasie IV– 160 godzin.
Praktyka realizowana jest przez cztery tygodnie, w terminie i miejscu wyznaczonym przez szkołę. W tym czasie uczniowie chodzą tylko na praktykę, nie mają lekcji w szkole.
Praktyka zawodowa realizowana jest w zakładach, lokalach i hotelach w Grudziądzu, w pobliskich miejscowościach ( blisko miejsc zamieszkania uczniów) oraz jest tzw. praktyka wyjazdowa, gdzie uczniowie przez miesiąc mieszkają w miejscu odbywania praktyki ( w ostatnich latach praktyka wyjazdowa organizowana był głównie w ośrodkach nadmorskich). Na praktykę wyjazdową mogą jechać uczniowie, których rodzice wyrażą zgodę na wyjazd i pokrycie kosztów przejazdu w obie strony. Uczniowie ci mają zapewnione bezpłatne wyżywienie i nocleg.
Lista pracodawców, z którymi współpracujemy w zakresie organizacji praktyki zawodowej jest co roku aktualizowana.

WIRTUALNY

SPACER