plenfrdeit

Nowe kierunki

Od roku szkolnego 2018/2019 otwieramy nowe kierunki kształcenia: technik przetwórstwa mleczarskiego, technik przemysłu mody oraz cukiernik z praktykami w szkole. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką nowych zawodów.

TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

PA260252

Charakterystyka zawodu:
• wytwarzanie wyrobów mleczarskich;
• obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich;
• planowanie procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich;
• ocenianie jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
K1. – TG.2. - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
1. Technika w przetwórstwie spożywczym.
2. Przetwórstwo spożywcze.
3. Procesy produkcji wyrobów spożywczych.
K2. - TG.18. - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
1. Technologie przetwórstwa mleczarskiego.
2. Analiza żywności.
3. Badanie jakości w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego.

Możliwości zatrudnienia:
• zakłady przetwórstwa mleczarskiego,
• zakłady gastronomiczne , kuchnia molekularna,
• firmy zajmujące się przechowywaniem i dystrybucją żywności,
• prowadzenie własnej firmy w branży spożywczej.
• zakłady przetwórstwa spożywczego w działach: produkcyjnym, zaopatrzenia, kontraktacji, kontroli jakości surowców i żywności,
• laboratorium analityczne.

 

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

29570684 2400978093261131 3109321158909904930 n
Ucząc się tego zawodu zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę do realizacji zadań zawodowych w zakresie:
1. projektowania wyrobów odzieżowych
2. opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych
3. wytwarzania wyrobów odzieżowych
4. organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
5. prowadzenia działań związanych z marketingiem mody

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY - może pracować zarówno jako samodzielny projektant własnych kolekcji, projektant w działach kreatywnych firm odzieżowych, specjalista ds. zakupu materiałów, kostiumograf, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, specjalista promocji mody.
Zawody, które możesz wykonywać po uzyskaniu dyplomu
TECHNIKA PRZEMYSŁU MODY m.in.:

1. projektant tkanin
2. projektant mody - konstruktor odzieży
3. praca na własny rachunek
4. fotograf mody
5. zarządzanie produkcją odzieży
6. stylista
7. organizator pokazów mody
8. dziennikarz mody
9. krawiec

Po uzyskaniu dyplomu TECHNIKA PRZEMYSŁU MODY
i zdaniu matury możesz kontynuować naukę
na studiach wyższych m.in:
1. Akademia Sztuk Pięknych - Łódź
2. Akademia Sztuk Pięknych - Poznań
3. Akademia Sztuk Wizualnych - Poznań
4. Poznańska Szkoła Mody EVEN - Poznań
5. UTP Bydgoszcz- Wzornictwo
6. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych - Poznań

 

CUKIERNIK

Page2

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien umieć samodzielnie organizować stanowisko pracy, dobierać narzędzia i maszyny oraz surowce do określonej produkcji, sporządzać półprodukty i gotowe wyroby cukiernicze oraz dekorować wyprodukowany asortyment.

 

PREDYSPOZYCJE KANDYDATÓW DO ZAWODU:

-Dobry stan zdrowia

-Sprawność i wytrzymałość

-Poczucie odpowiedzialności

-Zdolności manualne

-Uczciwość

-Obowiązkowe badania lekarskie,

-Umiejętności dekoratorskie, wyczucie kolorów i smaków

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE OBJĘTE PLANEM NAUCZANIA:

-Technika w produkcji cukierniczej

-Technologie produkcji cukierniczej

-Surowce spożywcze

-Maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego

-Zajęcia praktyczne na terenie szkoły

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent z przygotowaniem w zawodzie cukiernik może być zatrudniony w zakładzie wytwarzającym artykuły cukiernicze: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze. Może także podejmować działalność na własny rachunek.