plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Wyjazd studyjny do Bydgoszczy

Dnia 24 maja 2014 młodzież klas I TH, I TOT, II c/d, II TH/TOT oraz III TH/TOT uczestniczyła w wycieczce studyjnej do Bydgoszczy dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej – „Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach". więcej

WIRTUALNY

SPACER