plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Wycieczka zawodoznawcza

Dnia 13 maja 2015 r. uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Marii Skłodowskie - Curie w ramach projektu finansowanego przez UE „Nowa jakość kształcenia zawodowego grudziądzkich szkołach" przybyli do Cyklu Logistyki Centrum w Grudziądzu. więcej

WIRTUALNY

SPACER