plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ostatnia odsłona Kuchni Literackiej

W ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach" w dniu 29.05.2015r. realizatorzy programu „Kuchnia literacka" przygotowali prezentację „Uczty w Soplicowie". Była to już niestety ostatnia odsłona tych zajęć. więcej

WIRTUALNY

SPACER