plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Staże u przedsiębiorców

W sierpniu 2020 r. w ramach projektu unijnego "Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu" 12 naszych uczniów odbyło miesięczny staż u grudziądzkich przedsiębiorców. Miejsca staży to: Hotel Marusza, Restauracja Amuza, Kawiarnia Fado, Bar Tradycja, Bar Pod Zodiakiem. Stażyści udoskonalali swoje umiejętności zawodowe, poznawali specyfikę funkcjonowania zakładów gastronomicznych i hotelarskich, ze swoich obowiązków wywiązali się wzorowo.

WIRTUALNY

SPACER