plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Projekty UE

 Projekty UE zrealizowane w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Grudziądz

 

SZKOŁA MARZEŃ - 2005-2006

LEONARDO DA VINCI - staż w Hiszpanii - 2006-2007

LEONARDO DA VINCI - staż w Turcji i Hiszpanii - 2008-2009

"KAPITAŁ LUDZKI" ATRAKCYJNE KSZTAŁCENIE UCZNIÓW
W GRUDZIĄDZKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DROGA DO SUKCESU" - 2009-2011

LEONARDO DA VINCI - staż w Chorwacji - 2012-2013

LEONARDO DA VINCI - staż w Hiszpanii - 2013/2014

Erasmus+ - staż Hiszpania i Włochy -2017/2018 2018/2019

Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych ajęć i współpracę z pracodawcami orza doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu - 2019/2020  2020/2021

WIRTUALNY

SPACER