Ułatwienia dostępu

Dokumentacja rekrutacyjna

Rozpoczynamy nabór dla nauczycieli  przedmiotów zawodowych ,na szkolenie w zakresie: doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Poniżej niezbędne dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciele

Formularz rekrutacyjny - nauczyciele

Nauczyciele - oświadczenie UP

Rezygnacja z uczestnictwa - nauczyciele