plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Kuchnia staropolska

W ramach cyklu wystaw w dniu 23 maja 2017 roku w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich został zorganizowany przez mgr inż. Katarzynę Rejewską- Markiewicz i mgr inż. Annę Sarnowską „Dzień Kuchni Staropolskiej". więcej

WIRTUALNY

SPACER