plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Sport to zdrowie

Aktywizacja społeczności szkolnej do udziału w zorganizowanych formach sportowych, turystycznych czy kulturalnych ma na celu poprawę sprawności fizycznej oraz samopoczucia, utrwalenie dobrych relacji społecznych; pomaga również w przeciwdziałaniu wypaleniu uczniów i nauczycieli.

W ramach promocji zdrowia w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu organizowane są liczne zajęcia sportowe: piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, aerobik. Aby popularyzować te dyscypliny sportowe wśród uczniów i nauczycieli postanowiliśmy stworzyć poradniki omawiające zasady poszczególnych gier, prezentując również zdjęcia uczniów naszej szkoły uczęszczających na sportowe zajęcia pozalekcyjne oraz reprezentujących szkołę na zawodach sportowych.

MINI PORADNIK GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ

WIRTUALNY

SPACER