plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dokumenty szkoły

Koncepcja pracy szkoły   buton

Statut Szkoły- tekst jednolity

  buton

Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły (zasady rekrutacji)

  buton

Program rozwoju szkoły na lata 2014-2019

  buton

Program rozwoju szkoły na rok szkolny 2017-2018

  buton

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018

  buton

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły na rok szkolny 2017/2018

  buton
Regulamin Rady Pedagogicznej   buton
Regulamin Warsztatów Szkolnych   buton
Regulamin praktyk zawodowych   buton
Regulamin Rady Rodziców   buton
Regulamin wycieczek   buton
Podanie o powtarzanie klasy   buton
Prośba o wyrobienie duplikatu legitymacji   buton
Prośba o zwolnienie z zajęć (uczeń niepełnoletni)   buton
Prośba o zwolnienie z zajęć (uczeń pełnoletni)   buton
Wniosek o stypendium socjalne   buton
Wniosek o egzamin klasyfikacyjny   buton
Wniosek o egzamin poprawkowy   buton

Informacje dotyczące wydawania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły.

Opłata za duplikat świadectwa – 26zł

W treści : imię nazwisko, adres, dopisek – duplikat świadectwa

Nr konta bankowego:

PKO BP SA Grudziądz 39 1020 5040 0000 6902 0116 4961
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu

wniosek do pobrania

WIRTUALNY

SPACER

Kontakt

ul. Curie - Skłodowskiej 22/24 86-300 GRUDZIĄDZ

Newsletter

Wprowadź swój adres e-mail by zasubskrybować